Kokoro Fuji – Vail, Co Men’s Final #2 – photo www.thecircuitclimbing.com

By June 24, 2016

Kokoro Fuji using his shoulders in Vail, Co